powrót

2014-11-20 14:01:29 Natura 2000 - pozytywna inspiracja

Natura 2000 - pozytywna inspiracja

Projekt "Natura 2000-Pozytywna Inspiracja" ma za zadanie promowanie Sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Brak rzetelnej wiedzy wraz z istniejącymi stereotypami i mitami o możliwości gospodarowania na terenach chronionych powoduje, że powstawanie obszarów Natura 2000 w najbliższym sąsiedztwie budzi lęk i niechęć mieszkańców oraz inwestorów. Dlatego tak ważna jest zmiana świadomości, poprzez wyjaśnienie pojęć związanych z siecią Natura 2000, mechanizmów jej wdrażania i funkcjonowania jako idei wspólnego europejskiego systemu ochrony przyrody. Celem projektu jest także kreowanie postaw aktywnego wypoczynku i pasji odkrywania tajemnic przyrody.

Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Więcej informacji na ten temat na:

http://www.nfosigw.gov.pl/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,212,natura-2000-pozytywna-inspiracja.html

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock