powrót

2014-11-20 13:11:44 W Warszawie powstało Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki

W Warszawie powstało Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) przy współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego otwiera dzisiaj w Warszawie Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV). Otwarcie Centrum jest możliwe dzięki uzyskaniu przez PTPV akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do organizacji szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych na podstawie ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (tzw. małego trójpaku). 

Celem kursów organizowanych przez PTPV będzie kompleksowe przygotowanie do pracy instalatorów w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucynej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych i umożliwienie im uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora poprzez przygotowanie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, o którym mowa w art. 20h ust. 3 pkt 3 oraz w art. 20n ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne. Certyfikat wydany przez UDT uznawany jest w całej Unii Europejskiej - zapewnia Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Więcej informacji na stronie:

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/13555/w-warszawie-powstalo-centrum-szkoleniowe-fotowoltaiki

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock